Demowoning de Groote Hoeven in Someren

Donderdag 20 juni was de officiële aftrap door wethouder Schoolmeesters voor start demowoning plan De Groote Hoeven in Someren. 

In het gebied tussen Zandstraat, Kommerstraat, Hooghoefweg en Loovebaan staan prachtige groene bomenrijen in het landschap. Bomen die deel uitmaken van de woonwijk in wording: de Groote Hoeven. Daar is groen en duurzaam het sleutelwoord. Het is de bedoeling dat woningen gasloos, zo optimaal mogelijk duurzaam en circulair worden gebouwd. In de modelwoning is straks zichtbaar hoe dat werkt, hoe dat er uitziet en welke materialen je kunt gebruiken. 

(bron: siris.nl)

Dobu start bouw modelwoning

De start van de bouw van de modelwoning is begonnen. Na een korte bouwperiode zal de modelwoning 1,5 jaar lang de functie van informatiebron voor de toekomstige bewoners van de Groote Hoeven vervullen. In de woning wordt ingezet op maximale toepassing van Cradle to Cradle gecertificeerde materialen, duurzame materialen en tevens worden materialen toegepast die zo min mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het wordt een gasloze nul op de meter-woning die bovendien ook levensloopbestendig is. Ook de tuin wordt in de basis klimaatbestendig aangelegd, tegemoetkomend aan de bedoelingen van een Onweerstaanbaar Someren. 

(bron: siris.nl)

CPO bouwen

In Groote Hoeven is een CPO-vereniging actief. De gemeente faciliteert deze vereniging met het beschikbaar stellen van bouwgrond. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De leden van de vereniging komen gezamenlijk tot een verkaveling, waarbinnen de individuele woning ontworpen kan worden.

Meer informatie over een CPO bouwproject?